Pujian Abdullah bin Abbas pada Mu’awiyah bin Abi Sufyan

Dalam kitab Al Bidayah wa An Nihayah, Abdullah bin Abbas berkata, “Aku tidak melihat seseorang yang patut atas kerajaan daripada Mu’awiyah.”

Dalam Mukhtashar Tarikh Dimasyq, beliau berkata, “Putera Hindun itu benar-benar mengagumkan. Betapa mulia kedudukannya, betapa unggul kemampuannya. Demi Allah, dia tidak pernah mencaci kami di atas mimbar sekalipun, tidak juga di atas tanah. Dia mempertimbngkan kedudukan kami dan kedudukannya sendiri.”

Saat Hasan bin Ali bin Thalib wafat, Mu’awiyah menyampaikan takziyah kepada Ibnu Abbas, “Semoga Allah tidak merendahkanmu dan tidak membuatmu bersedih karena Hasan.”

Maka Ibnu Abbas menjawab, “Selama Allah meninggalkan untukku Amirul Mukminin, maka Allah tidak merendahkanku dan tidak membuatku sedih.”

Sementara itu dalam Shahih Al Bukhari, diriwayatkan bahwa seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, “Bagaimana pendapatmu tentang Amirul Mukminin Mu’awiyah, dia hanya berwitir satu rakaat?”

Ibnu Abbas menjawab, “Dia itu seorang yang faqih.”

Advertisements

3 thoughts on “Pujian Abdullah bin Abbas pada Mu’awiyah bin Abi Sufyan

    1. Iya, beliau diakui oleh Abdullah bin Abbas sebagai seseorang yang faqih. Akan tetapi Syaikh Taqiyuddin An Nabhabi tidak mengakuinya sebagai seorang shahabat, Syi’ah menggelarinya sebagai Nashibi dan seorang kafir, pun banyak tokoh Islam lain yang terpeleset dan menyatakan beliau sebagai orang yang pantas dilaknat..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s